Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 11:43

Od dnia 4.09.2023r. do dnia 30.06.2024 r. zmieniają się godziny urzędowania następujących Wydziałów Starostwa Powiatowego w Starachowicach tj.:

 • Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Wydziału Budownictwa,
 • Wydziału Komunikacji i Dróg,
 • Wydział Organizacyjny – Biuro Podawcze,
 • Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wyżej wymienione Wydziały czynne będą w każdy poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00.

W pozostałe dni tygodnia godziny pracy ww. Wydziałów pozostają bez zmian tj.: 7:30 – 15:30.


Wprowadzenie stopni alarmowych Bravo i Charlie - CRP
W celu przeciwdziałania zagrożeniom wprowdzono drugi stopień alarmowy BRAVO oraz trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju, które obowiązują od dnia 1 czerwca 2024 r., od godz. 00:00 do dnia 31 sierpnia 2024 r., do godz. 23:59.
Z góry przepraszamy  utrudnienia. 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

adres:
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

tel.  41 276-09-00
fax: 41 276-09-02
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
NIP 664-18-30-307
REGON 291019672


Powiat Starachowicki
NIP 664-19-34-337
REGON 291009395

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

ul. Hutnicza 14
27-200 Starachowice
tel. 41 274-55-24
e-mail: [email protected]


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Gliniana 10a
27-200 Starachowice
41 275-42-32
e-mail: [email protected]


Dostęp do archiwalnej części Biuletynu Informacji Publicznej aktualizowanej do dnia 22.09.2020r.


 SP_STCE/SkrytkaESP


Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracji pojazdów

poniedziałek - piątek:
8:00 - 14:00

Telefony:

41 276-09-33 - umówienie wizyty na rejestrację lub przerejestrowanie pojazdu

41 276-09-39– sprawy związane z rejestracją pojazdów

41 276-09-05 – FAX oraz sprawy związane z rejestracją pojazdów

41 276-09-04 – inne sprawy związane z pojazdami – wtórnik kart pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych; adnotacje HAK, TAXI; wpis lub wykreślenie adnotacji GAZ; dopisanie współwłaściciela; czasowe lub stałe wyrejestrowanie pojazdu – demontaż.

Adres e-mail: [email protected]

Uprawnienia oraz prawa jazdy (zatrzymania, cofnięcia uprawnień, itp):

poniedziałek - piątek:
8:00 - 15:30
tel. 41 276-09-03

Adres e-mail: [email protected]
                        [email protected]

Transport (zezwolenia, licencje, itp):

poniedziałek - piątek:
8:00 - 15:30
tel. 41 276-09-38

Adres e-mail: [email protected]
 

Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych:

Od 1 stycznia 2021r. stały (twardy) dowód rejestracyjny można odebrać przez cały dzień pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach, tj. od godz. 8:00 do godz. 15:15 w biurze podawczym urzędu, znajdującym się na parterze budynku (główny hol).

tel. 41 276-09-04
 

Ważne:
Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż  funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów została zawieszona do odwołania.

strona internetowa:
http://komunikacja.powiat.starachowice.plInformujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana wszystkich rachunków bankowych Starostwa Powiatowego. 

Rachunki bankowe są prowadzone w Banku Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bankowy dochodów: 

82 1090 2590 0000 0001 4730 6795
Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

 • opłaty za dzienniki budowy
 • opłaty komunikacyjne
 • opłaty za prawo jazdy
 • najmu, dzierżaw własnych Powiatu
 • opłaty za karty wędkarskie

Rachunek bankowy dochodów geodezyjnych: 

17 1090 2590 0000 0001 4730 6801 
Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

 • opłat geodezyjnych

Rachunek bankowy sum depozytowych: 

98 1090 2590 0000 0001 4730 6798
Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

 • kaucji, wadium

poniedziałek: 7:45 - 15:00
wtorek - piątek: 7:45 - 14:30

W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.

 

Rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa:

06 1090 2590 0000 0001 5628 8908

Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

 • dzierżawy Skarbu Państwa
 • użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
 • trwały Zarząd Skarbu Państwa
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • karty parkingowe
 • wtórniki legitymacji osoby niepełnosprawnej


 


 

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment).
 

 


do góry