Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 04-04-2024 do 18-04-2024

publikacja
131
modyfikacja
48
skasowanie
7
Data Redaktor Akcja Zmiana
17.04.2024 12:29 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
publikacja
17.04.2024 11:17 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Przetargi
17.04.2024 08:29 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
17.04.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
16.04.2024 12:45 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
16.04.2024 12:33 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Rada Seniorów
16.04.2024 11:55 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.04.2024 09:47 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.04.2024 08:16 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.04.2024 08:16 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.04.2024 08:16 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.04.2024 08:15 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 14:28 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Komunikat Nr 7 dotyczący wyborów uzupełniających
15.04.2024 14:25 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
15.04.2024 13:09 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_działek_ewidencyjnych_wyznaczenia_punktów_granicznych_gm_Pawłów_obr_Modrzewie_dz231_z_działkami_sąsiednimi_230_232_295_296_297_912
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 13:08 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_gm_Brody_obr_Jabłonna_ul_Spacerowa_dz_260_261_262_z_sąsiednimi
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 13:08 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_gm_Brody_obr_Brody_ul_Podgórze_dz_375.1_375.2_375.3_376.1_376.3_377.1_377.2_377.3_z_działkami_sąsiednimi_374.1_374.2_374.3_378.1_378.2_378.3_335.1_466
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 13:03 Paulina Dębkowska
Referent
skasowanie
Załącznik: Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_gm_Brody_obr_Brody_ul_Podgórze_dz_375.1_375.2_375.3_376.1_376.3_377.1_377.2_377.3_z_działkami_sąsiednimi_374.1_374.2_374.3_378.1_378.2_378.3_335.1_466
Dokument: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 13:03 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie_o_czynnościach_ustalenia_przebiegu_granic_gm_Brody_obr_Brody_ul_Podgórze_dz_375.1_375.2_375.3_376.1_376.3_377.1_377.2_377.3_z_działkami_sąsiednimi_374.1_374.2_374.3_378.1_378.2_378.3_335.1_466
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 13:02 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 13:01 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 13:01 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 13:00 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:37 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:36 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:36 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:36 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:35 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:23 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:22 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:15 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
15.04.2024 11:04 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.04.2024 14:19 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.04.2024 14:17 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.04.2024 14:15 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.04.2024 14:14 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.04.2024 14:01 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
12.04.2024 12:52 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 40 Starosty Starachowickiego z dnia 12.04.2024 r.
12.04.2024 12:52 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.04.2024 12:51 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
odpublikowanie
Załącznik: Zarządzenie Nr 40 Starosty Starachowickiego z dnia 12.04.2024 r.
12.04.2024 12:51 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 40 Starosty Starachowickiego z dnia 12.04.2024 r.
12.04.2024 12:50 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2023 rok
12.04.2024 12:47 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
12.04.2024 12:26 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
12.04.2024 12:19 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
skasowanie
Załącznik: Zarządzenie Nr 50 Starosty Starachowickiego z dnia 12.04.2024 r.
Dokument: Zarządzenie Nr 40 Starosty Starachowickiego z dnia 12.04.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Kategoria: Zarządzenia Starosty Starachowickiego w 2024 roku
12.04.2024 12:19 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
modyfikacja
12.04.2024 12:03 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
12.04.2024 09:50 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
Dokument: Pracownicy
Kategoria: Pracownicy
12.04.2024 09:48 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
Dokument: Pracownicy
Kategoria: Pracownicy
12.04.2024 09:46 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
Dokument: Pracownicy
Kategoria: Pracownicy
12.04.2024 09:40 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
Dokument: Pracownicy
Kategoria: Pracownicy
11.04.2024 00:00 Tomasz Tusznio
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
11.04.2024 00:00 Tomasz Tusznio
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
11.04.2024 00:00 Tomasz Tusznio
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
11.04.2024 00:00 Tomasz Tusznio
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 12:32 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 12:03 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 12:03 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 12:03 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 12:03 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 12:03 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 11:49 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Pododdziałem Urologicznym
10.04.2024 11:48 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
10.04.2024 11:47 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
10.04.2024 11:46 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
10.04.2024 11:42 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
10.04.2024 11:09 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
10.04.2024 11:09 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
10.04.2024 11:07 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 2
Dokument: Uchwała Nr 2
Kategoria: Uchwały
10.04.2024 11:06 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Uchwała Nr 2
Kategoria: Uchwały
10.04.2024 11:06 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Dokument: Uchwała Nr 2
10.04.2024 11:04 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr 1
Dokument: Uchwała Nr 1
Kategoria: Uchwały
10.04.2024 11:02 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Dokument: Uchwała Nr 1
Kategoria: Uchwały
10.04.2024 10:55 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
10.04.2024 10:50 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
10.04.2024 10:47 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:46 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:45 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
skasowanie
Dokument: Komunikat Nr 1/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu
Kategoria: Młodzieżowa Rada Powiatu
10.04.2024 10:41 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:40 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:40 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:40 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:40 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:39 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:38 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Kategoria: Terminy sesji
10.04.2024 10:38 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:37 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
10.04.2024 10:37 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Komunikat Nr 5
10.04.2024 10:37 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Komunikat Nr 4
10.04.2024 10:36 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Komunikat nr 3
10.04.2024 10:36 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Komunikat nr 2
10.04.2024 10:36 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Komunikat Nr 1
10.04.2024 10:35 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:35 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Kalendarz
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:34 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:34 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:34 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:33 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:33 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:33 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:32 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Zarządzenie
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:31 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
przeniesienie
Dokument: Uchwała
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:28 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Protokoły
10.04.2024 10:28 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Uchwały
10.04.2024 10:28 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Terminy sesji
10.04.2024 10:27 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
10.04.2024 10:26 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
10.04.2024 10:25 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
10.04.2024 10:25 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
10.04.2024 10:24 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
10.04.2024 10:23 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:23 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Wybory
10.04.2024 10:21 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: I kadencja
10.04.2024 09:41 Elżbieta Kisińska
Główny Specjalista
publikacja
10.04.2024 08:57 Anna Kobus
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 08:47 Martyna Swaciak
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:47 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego zgłaszanego przez podmioty działające na rzecz seniorów, w szczególności organizacje pozarządowe podmioty prowadzące uniwersytety
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:47 Martyna Swaciak
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:46 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego zgłaszającego się samodzielnie
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:45 Martyna Swaciak
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:41 Martyna Swaciak
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:40 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:40 Martyna Swaciak
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego zgłaszanego przez podmioty działające na rzecz seniorów, w szczególności organizacje pozarządowe / podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego
Dokument: Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:40 Martyna Swaciak
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego zgłaszającego się samodzielnie
Dokument: Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:40 Martyna Swaciak
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Zarządzenie nr 37.2024 nabór uzupełnijący
Dokument: Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:39 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 08:39 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 08:39 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.04.2024 08:35 Martyna Swaciak
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Zarządzenie nr 36.2024 skład Rady Seniorów
Dokument: Zarządzenie nr 38/2024 Starosty Starachowickiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie: wyboru członków Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego I kadencji.
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:35 Martyna Swaciak
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:34 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 38
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 08:34 Martyna Swaciak
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Rada Seniorów
10.04.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
09.04.2024 15:27 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Rada Seniorów
09.04.2024 15:27 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Rada Seniorów
09.04.2024 14:22 Monika Tokarska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:46 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:20 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
09.04.2024 12:19 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 4 w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach
09.04.2024 12:18 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
09.04.2024 12:16 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
09.04.2024 12:15 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Starachowickiego Okręg Nr 2 w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
09.04.2024 12:14 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 4 w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach Nazwa
09.04.2024 12:13 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach
09.04.2024 12:12 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach
09.04.2024 12:10 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym Nr 1 w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach
09.04.2024 12:09 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
09.04.2024 12:09 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Starachowicach
09.04.2024 12:09 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
09.04.2024 12:08 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
09.04.2024 12:08 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
09.04.2024 12:08 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
09.04.2024 12:08 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:06 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:06 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:06 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:06 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:06 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
09.04.2024 12:02 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
09.04.2024 12:02 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
09.04.2024 12:02 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
09.04.2024 11:57 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
08.04.2024 13:06 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
08.04.2024 00:00 Tomasz Tusznio
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 12:29 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Aleksandra Krzos - oświadczenie majątkowe
05.04.2024 12:28 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
05.04.2024 11:51 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
Dokument: Komunikat Nr 1
05.04.2024 11:48 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
05.04.2024 11:44 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
05.04.2024 11:01 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 11:01 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 11:01 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 10:33 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
05.04.2024 10:29 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
05.04.2024 10:09 Monika Tokarska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 10:05 Monika Tokarska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 10:01 Monika Tokarska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 09:58 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała LXIII 493 2024
05.04.2024 09:56 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała LXIII 499 2024
05.04.2024 09:49 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Uchwała LXII 498 2024
05.04.2024 09:48 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Uchwała LXIII 497 2024
05.04.2024 09:48 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: LXII 498 2024
05.04.2024 09:34 Monika Tokarska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 09:13 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Komunikat Nr 6 dotyczący wyborów uzupełniających
05.04.2024 09:12 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
05.04.2024 08:45 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
05.04.2024 07:32 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Starosty Starachowickiego - wybory uzupełniające
05.04.2024 07:31 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
04.04.2024 15:24 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Zasady przetwarzania danych osobowych
04.04.2024 15:24 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
04.04.2024 15:23 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Oświadczenie kandydata/kandydatki
04.04.2024 15:22 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
04.04.2024 15:22 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
04.04.2024 15:21 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
04.04.2024 15:20 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Zgłoszenie kandydata
04.04.2024 15:20 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
04.04.2024 15:19 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Lista poparcia kandydata
04.04.2024 15:18 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
04.04.2024 15:17 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Zasady przeprowadzenia głosowania
04.04.2024 15:16 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
04.04.2024 15:10 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Kalendarz czynności wyborczych - wybory uzupełniające
04.04.2024 15:08 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
04.04.2024 14:46 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała LXIII 496 2024
04.04.2024 14:44 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
04.04.2024 14:43 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
04.04.2024 14:40 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała XLIII 497 2024
04.04.2024 14:04 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Zdrowie
04.04.2024 10:34 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Przetargi
do góry