Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 12-05-2024 do 26-05-2024

publikacja
101
modyfikacja
44
skasowanie
4
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.05.2024 13:20 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
24.05.2024 13:20 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
24.05.2024 09:12 Martyna Swaciak
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 5 - wniosek o dopłatę do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18
Dokument: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Kategoria: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
24.05.2024 09:11 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - wniosek o dopłatę do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18
24.05.2024 09:05 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 54/2024 Starosty Starachowickiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 14/2024 Starosty Starachowickiego z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
24.05.2024 08:21 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
23.05.2024 10:35 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
23.05.2024 10:14 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: umorzenia z urzędu w całości należności przypadającej Powiatowi Starachowickiemu z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach od dłużnika obejmującej kwotę należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
23.05.2024 10:14 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
odpublikowanie
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: umorzenia z urzędu w całości należności przypadającej Powiatowi Starachowickiemu z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach od dłużnika obejmującej kwotę należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
23.05.2024 10:14 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: umorzenia z urzędu w całości należności przypadającej Powiatowi Starachowickiemu z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach od dłużnika obejmującej kwotę należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
23.05.2024 10:13 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
skasowanie
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: umorzenia z urzędu w całości należności przypadającej Powiatowi Starachowickiemu z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach od dłużnika Pani Heleny Zawady, obejmującej kwotę należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Dokument: Uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: umorzenia z urzędu w całości należności przypadającej Powiatowi Starachowickiemu z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach od dłużnika obejmującej kwotę należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Kategoria: Uchwały Zarządu Powiatu w 2024 roku
23.05.2024 10:13 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: umorzenia z urzędu w całości należności przypadającej Powiatowi Starachowickiemu z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach od dłużnika Pani Heleny Zawady, obejmującej kwotę należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
23.05.2024 10:12 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: umorzenia z urzędu w całości należności przypadającej Powiatowi Starachowickiemu z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach od dłużnika Pani Heleny Zawady, obejmującej kwotę należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
23.05.2024 10:11 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
23.05.2024 10:10 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 69/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: umorzenia z urzędu w całości należności przypadającej Powiatowi Starachowickiemu z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach od dłużnika Pani Heleny Zawady, obejmującej kwotę należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
23.05.2024 10:08 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
modyfikacja
23.05.2024 09:06 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
23.05.2024 09:06 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
23.05.2024 09:06 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
23.05.2024 09:06 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
23.05.2024 09:06 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.05.2024 14:58 Tomasz Tusznio
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.05.2024 14:27 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.05.2024 14:25 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.05.2024 13:40 Anna Kobus
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.05.2024 10:46 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
modyfikacja
22.05.2024 10:45 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
22.05.2024 10:40 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
22.05.2024 10:37 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
22.05.2024 10:35 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
publikacja
21.05.2024 10:55 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 10:50 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 10:24 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 09:53 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Przetargi
21.05.2024 09:44 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Przetargi
21.05.2024 09:34 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 09:29 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 08:08 Anna Kobus
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 08:08 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Załącznik: DOC210524-21052024080424
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 08:07 Anna Kobus
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
21.05.2024 08:04 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
20.05.2024 15:11 Tomasz Tusznio
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
20.05.2024 14:26 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
20.05.2024 14:10 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Starachowickiego innm jednostkom samorządu terytorialnego
Kategoria: Budżet Powiatu
20.05.2024 10:39 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Terminy sesji
20.05.2024 10:39 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Terminy sesji
20.05.2024 10:37 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: III Sesja MRP
Dokument: III Sesja MRP
Kategoria: Terminy sesji
20.05.2024 10:36 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Dokument: III Sesja MRP
Kategoria: Terminy sesji
20.05.2024 09:25 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
20.05.2024 09:22 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
20.05.2024 09:22 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: DPP plakat
20.05.2024 09:22 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
20.05.2024 09:19 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
20.05.2024 09:18 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
20.05.2024 09:13 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
20.05.2024 09:13 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Plakat DPP
20.05.2024 09:13 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
20.05.2024 08:47 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
publikacja
20.05.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
20.05.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
20.05.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
18.05.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Przetargi
16.05.2024 14:15 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:14 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Środki wykorzystane w 2023 r. przez Powiat Starachowicki pochodzące z budżetu UE
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:14 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Środki wykorzystane w 2023 r. przez Powiat Starachowicki pochodzące z budżetu UE.
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:14 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:13 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:10 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:10 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Starachowickiego innym jednostkom samorządu terytorialnego
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:08 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:07 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:03 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:02 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Kwoty dotacji otrzymanych przez Powiat Starachowcki z budzetów jednostek samorządtu terytorialnego
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 14:02 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Kwoty dotacji otrzymanych przez Powiat Starachowicki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z 2023 r.
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:57 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:56 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:45 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:45 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Dotacje celowe z budżetu Powiatu Starachowickiego przekazane w 2023 r
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:45 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Dotacje celowe z budżetu Powiatu Starachowickiego przekazane w 2023 roku (1)
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:45 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:44 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:39 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:39 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja o wysokości umorzonych należnościach cywilnoprawnych w 2023 r
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:39 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja o wysokości umorzonych należnościach cywilnoprawnych w 2023 r.
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:38 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:38 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 13:24 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 13:24 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 13:24 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 13:24 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 13:24 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 13:24 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 13:17 Jolanta Nowak
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Budżet Powiatu
16.05.2024 10:59 Anna Bujnowska
Główny specjalista
modyfikacja
16.05.2024 10:59 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Porządek do protokołu nr 26/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 maja 2024 r.
16.05.2024 10:59 Anna Bujnowska
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Porządek do protokołu nr 26/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 maja 2024 r.
Dokument: Porządek do protokołu nr 26/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 maja 2024 r.
Kategoria: Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2024 roku
16.05.2024 10:57 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Porządek do protokołu nr 26/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 maja 2024 r.
16.05.2024 10:56 Anna Bujnowska
Główny specjalista
skasowanie
Załącznik: Porządek do protokołu nr 26/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 maja 2024 r.
Dokument: Porządek do protokołu nr 26/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 maja 2024 r.
Kategoria: Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2024 roku
16.05.2024 10:55 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
16.05.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
16.05.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
15.05.2024 08:36 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 15:11 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 15:10 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 15:08 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 14:45 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
modyfikacja
14.05.2024 14:42 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
modyfikacja
14.05.2024 14:41 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Bożena Wrona
14.05.2024 14:41 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
modyfikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 14:12 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 13:23 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
modyfikacja
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
modyfikacja
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 10 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 9 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 8 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 7 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 6 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 5 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 4 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 3 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 2 2024
14.05.2024 13:22 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
Załącznik: Uchwała Nr I 1 2024
14.05.2024 13:21 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
modyfikacja
14.05.2024 13:20 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 13:20 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
modyfikacja
14.05.2024 12:34 Małgorzata Gołębiowska
Główny specjalista
publikacja
14.05.2024 11:38 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
publikacja
14.05.2024 11:06 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Radni
14.05.2024 11:05 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Radni
14.05.2024 11:02 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Radni
14.05.2024 10:59 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Radni
14.05.2024 10:38 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Radni
14.05.2024 10:34 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Radni
14.05.2024 10:10 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
14.05.2024 10:09 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Radni
14.05.2024 10:04 Magdalena Stojecka
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Radni
14.05.2024 09:11 Anna Złomek
Pomoc administracyjna
modyfikacja
14.05.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
14.05.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
13.05.2024 11:15 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
13.05.2024 09:09 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
13.05.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
do góry