Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 10-07-2024 do 24-07-2024

publikacja
76
modyfikacja
14
skasowanie
5
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
24.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
23.07.2024 11:43 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
22.07.2024 14:52 Tomasz Tusznio
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 14:48 Tomasz Tusznio
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 14:44 Tomasz Tusznio
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 10:42 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 09:45 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 09:38 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 09:38 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 08:10 Martyna Swaciak
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Środki PFRON
22.07.2024 08:02 Tomasz Tusznio
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 00:00 Tomasz Tusznio
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
22.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
19.07.2024 13:49 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
modyfikacja
19.07.2024 13:47 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
19.07.2024 09:27 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
19.07.2024 09:26 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
19.07.2024 09:26 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
19.07.2024 09:22 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
19.07.2024 08:03 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 100/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock”
19.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
19.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 13:36 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:36 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:36 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:36 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:36 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:21 Anna Bujnowska
Główny specjalista
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 116/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2024 rok
18.07.2024 13:21 Anna Bujnowska
Główny specjalista
modyfikacja
18.07.2024 13:20 Anna Bujnowska
Główny specjalista
modyfikacja
18.07.2024 13:17 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 107/2024 z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Marii Banaś nauczyciela zatrudnionego w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 13:15 Anna Bujnowska
Główny specjalista
publikacja
18.07.2024 12:39 Anna Bujnowska
Główny specjalista
odpublikowanie
Załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu nr 107/2024 z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Marii Banaś nauczyciela zatrudnionego w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
18.07.2024 08:17 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 08:17 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 00:00 Tomasz Tusznio
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
18.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
17.07.2024 12:38 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Zakup mammografu i dostosowanie pomieszczenia do wykonywania badań mammograficznych w PZOZ w Starachowicach przeprowadzonej przez Oddział Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach w dniach 21-22.05.2024 R.
17.07.2024 12:37 Dagmara Zapała
Główny Specjalista
publikacja
17.07.2024 00:00 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
16.07.2024 14:28 Tomasz Tusznio
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.07.2024 10:43 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na interpelację nr 2
16.07.2024 10:43 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na interpelację nr 1
16.07.2024 10:39 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
16.07.2024 10:32 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Treść interpelacji
16.07.2024 10:31 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
16.07.2024 10:13 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie nr 3
16.07.2024 10:12 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Treść zapytania nr 3
16.07.2024 10:00 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie nr 2
16.07.2024 09:59 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Treść zapytania nr 2
16.07.2024 09:48 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na interpelację nr 1
16.07.2024 09:40 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
16.07.2024 08:46 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
modyfikacja
16.07.2024 08:44 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
publikacja
16.07.2024 08:43 Krzysztof Lipa
Główny Specjalista
skasowanie
Kategoria: III Sesja Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2024 roku.
16.07.2024 08:28 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
skasowanie
Kategoria: III Sesja Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2024 roku.
16.07.2024 08:28 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
16.07.2024 08:26 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
skasowanie
Kategoria: III Sesja Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2024 roku.
16.07.2024 08:22 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
15.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
12.07.2024 13:14 Paulina Dębkowska
Referent
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.07.2024 13:13 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.07.2024 13:02 Paulina Dębkowska
Referent
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
12.07.2024 10:20 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
11.07.2024 14:31 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
11.07.2024 14:31 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
11.07.2024 13:24 Szymon Kotowski
Główny Specjalista
publikacja
11.07.2024 10:54 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
11.07.2024 10:51 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
11.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
11.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
11.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
11.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
11.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
11.07.2024 00:00 Anna Kobus
Podinspektor
odpublikowanie
Kategoria: Ogłoszenia
10.07.2024 15:11 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień nr 7
10.07.2024 13:40 Małgorzata Nosowicz
Główny Specjalista
publikacja
Kategoria: Przetargi
10.07.2024 11:37 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Bożena Wrona - oświadczenie majątkowe
10.07.2024 11:36 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
skasowanie
Załącznik: Bożena Wrona - oświadczenie majątkowe
Dokument: Bożena Wrona - oświadczenie majątkowe
Kategoria: Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
10.07.2024 11:36 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Bożena Wrona - oświadczenie majątkowe
10.07.2024 11:35 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
odpublikowanie
Załącznik: Bożena Wrona - oświadczenie majątkowe
10.07.2024 11:35 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
10.07.2024 11:30 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
10.07.2024 11:29 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
odpublikowanie
10.07.2024 11:26 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.07.2024 11:26 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.07.2024 11:26 Anna Kobus
Podinspektor
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
10.07.2024 11:17 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Piotr Babicki - oświadczenie majątkowe
10.07.2024 11:16 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: p. Babicki
10.07.2024 11:15 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
skasowanie
Załącznik: Piotr Babicki - oświadczenie majątkowe
Dokument: Piotr Babicki - oświadczenie majątkowe
Kategoria: Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
10.07.2024 11:15 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
10.07.2024 11:14 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
10.07.2024 11:12 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
odpublikowanie
10.07.2024 10:58 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
10.07.2024 10:57 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Piotr Babicki - oświadczenie majątkowe
10.07.2024 10:54 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Piotr Babicki - oświadczenie majątkowe
10.07.2024 10:48 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
10.07.2024 10:46 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
10.07.2024 10:42 Izabela Rafalska
Główny Specjalista
publikacja
do góry