Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/dostepnosc-osobom-ze-sz/20752,Plan-dzialania-na-rzecz-poprawy-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-p.html
2021-06-14, 23:10

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Starachowicach

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony