Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Dostępny samorząd - granty

Powiat Starachowicki realizuje przedsięwzięcie grantowe
„Poprawa dostępności Powiatu Starachowickiego
w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej”,
finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności powiatu
w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

 

 

POWIAT STARACHOWICKI

Metadane

Data publikacji : 12.04.2023
Data modyfikacji : 05.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Lipa OR
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Lipa

Opcje strony

do góry