Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/biuro-rzeczy-znaleziony/19182,BIURO-RZECZY-ZNALEZIONYCH.html
2023-12-11, 17:53

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Starachowicach ul. Dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice pok. 118

Wymagane dokumenty
Osoby, które znajdą na liście zagubione przez siebie przedmioty mogą je odebrać pod warunkiem dokładnego określenia ich wyglądu i podania cech świadczących, że przedmiot jest ich własnością

Biuro rzeczy znalezionych czynne:
Poniedziałek – Piątek godz. 7.30 – 15.30
Tel.: 041 276 09 19

 

Opłaty
art. 18 i 19 ustawy o rzeczach znalezionych

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)

Treść

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie powiatu starachowickiego, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł z wyjątkiem: 

  • sprzętu lub ekwipunku wojskowego,dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
w jaki sposób rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać ją, podać znaki szczególne oraz przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 2 lat.
W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat. Przepisy art. 18 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.Obsługę Biura prowadzi: Anna Bujnowska

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony