Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wniosek o wykonanie cechowania drewna oraz wydanie świadectwa legalności

 

UZYSKANIE ŚWIADECTWA LEGALNOŚCI POZYSKANIA DREWNA Z LASU PRYWATNEGO


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o o wykonanie cechowania drewna oraz wydanie świadectwa legalności.
  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
  • Zgoda współwłaściciela na pozyskanie i wywóz drewna z lasu – w przypadku współwłasności lasu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11, II piętro, pokój 220.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ocechowanie pozyskanego drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.


OPŁATY
-


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega

DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 220 tel.: 41 276-09-34 email: [email protected]


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

 

Metadane

Data wytworzenia : 05.10.2020
Data publikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ

Opcje strony

do góry