Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego

Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego;
 • Zaświadczenie (protokół) o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną.

Załączniki:

 • Dowód uiszczenia opłaty 
 • Aktualna fotografia – 1 szt.

Uwaga:

 • Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat;

 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione:

          ◦ osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę,
          ◦ cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie od uprawnionego do rybactwa na połów ryb,
          ◦ osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.
Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 11.
Odbiór dokumentów: osobiście przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 220.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni od daty dostarczenia kompletnego wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wystawienie dokumentu – karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.


OPŁATY
Opłatę w wysokości 10,00 zł za wydanie karty należy dokonać w Kasie Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (82 1090 2590 0000 0001 4730 6795).


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 220 tel.: 41 276-09-34 email: [email protected]


PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

 

Metadane

Data wytworzenia : 12.10.2020
Data publikacji : 12.10.2020
Data modyfikacji : 25.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Tusznio

Opcje strony

do góry