Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji i monitorowanie wielkości emisji.

UDZIELANIE ZEZWOLENIA NA EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Pokój 220 tel. (41) 276 09 34

e-mail: [email protected]

 

Obowiązek uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, dotyczy podmiotów gospodarczych, które eksploatują instalacje wymienione w załączniku do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Prowadzone postępowania obejmują również wnioski o zmianę warunków takich zezwoleń.

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych wynosi 82 zł.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Metadane

Data publikacji : 12.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Beata Baniewicz GNOŚ

Opcje strony

do góry