Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Informacja w sprawie realizacji Programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

 

W dniu 08.12.2020r. Zarząd Powiatu Starachowickiego podjął decyzję, o przystąpieniu w 2021r. do  programu „Wyrównywania różnic między regionami III”.

Podmiot, który chce przystąpić do realizacji Programu może ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON na realizację projektów w ramach następujących obszarów:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165.000,00 zł na jeden projekt,
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt, w budynkach urzędów starostw i gmin może wynosić do 35% kosztów.
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

- 105.000,00 zł  dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi  specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- 270.000,00 zł dla autobusów,

  1. obszar E – dofinansowanie wymagalnego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/ lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,
  2. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej)  oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie  więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzenie w wyniku realizacji programu do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastuktury istniejącego WTZ.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

55% kosztów realizacji projektu w obszarze A,

55% kosztów realizacji projektu w obszarze B – w budynkach starostw i gmin do 35%

70% kosztów realizacji projektu w obszarze C,D,

80% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ),

25% całkowitych kosztów realizacji projektu w obszarze E,

80% kosztów realizacji projektu w obszarze F (remont, modernizacja)

70% kosztów realizacji projektu w obszarze F (tworzenie WTZ).

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji w ramach obszarów B,C,D i F należy składać do siedziby Powiatu Starachowickiego w terminie 14.12.2020r. – 12.02.2021r., a  wnioski  w ramach obszaru A i E należy składać do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w terminie  01.12.2020r. – 30.11.2021r. Procedury realizacji Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu udziela Małgorzata Parszewska Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Starachowicach (III piętro, pok. 310, pod numerem telefonu (41) 276-09-44).

Metadane

Data publikacji : 14.12.2020
Data modyfikacji : 14.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Parszewska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szyderska

Opcje strony

do góry