Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Ogłoszenie naboru wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON

Starosta Starachowicki ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON:

1.  Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (wniosek Wn-O) - kwota 60.000,00 zł


2.  Przyznawanie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (wniosek Wn-W) - kwota 76.000,00 zł


Wnioski w formie papierowej należy składać:

  1. osobiście  w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach
  2. pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice


w terminie od dnia 22.06.2021r. do dnia 22.07.2021r.

 

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne na stronie internetowej: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=82

Metadane

Data publikacji : 22.06.2021
Data modyfikacji : 05.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry