Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uproszczona oferta w trybie art. 19a - Powiatowa Spółdzielnia Socjalna INTEGRACJA

Na podstawie art. 19a (małe granty) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową - Powiatowa Spółdzielnia Socjalna INTEGRACJA.
Tytuł zadania: "Pokolenia Razem" w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (art.4 ust.1 udppiw)

Metadane

Data publikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS

Opcje strony

do góry