Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wspolpraca-z-ngo/male-granty-art-19a/25899,Uproszczona-oferta-w-trybie-art-19a-Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Dzialania-KRZEM.html
24.06.2024, 10:58

Uproszczona oferta w trybie art. 19a - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRZEMIENNY KRĄG

Na podstawie art. 19a (małe granty) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRZEMIENNY KRĄG.
Tytuł zadania: "Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim", w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 ust.13 udppiw). 

Metadane

Data publikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS

Opcje strony