Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wspolpraca-z-ngo/male-granty-art-19a/26927,Uproszczona-oferta-na-realizacje-zadania-publicznego-zlozona-przez-organizacje-p.html
2023-12-07, 23:54

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego, złożona przez organizację pozarządową: Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową: Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego.

Metadane

Data publikacji : 01.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS

Opcje strony