Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wspolpraca-z-ngo/male-granty-art-19a/27316,Uproszczona-oferta-w-trybie-art-19a-Stowarzyszenie-quotWspolnie-dla-Gminy-Mirzec.html
24.07.2024, 02:29

Uproszczona oferta w trybie art. 19a - Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Mirzec"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie "Wspólnie dla Gminy Mirzec" 

Tytuł zadania: . Udział 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży "Magia Italiana 2023".

Metadane

Data publikacji : 21.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS

Opcje strony