Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uproszczona oferta w trybie art. 19a - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg".

Metadane

Data publikacji : 24.04.2023
Data modyfikacji : 24.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Kisińska

Opcje strony

do góry