Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wspolpraca-z-ngo/male-granty-art-19a/27748,Uproszczona-oferta-w-trybie-art-19a-Senshi-Starachowicki-Klub-Karate-Kyokushin.html
2023-12-08, 00:29

Uproszczona oferta w trybie art. 19a - Senshi Starachowicki Klub Karate Kyokushin

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną przez organizację pozarządową: Senshi Starachowicki Klub Karate Kyokushin.

Metadane

Data publikacji : 09.05.2023
Data modyfikacji : 09.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Kisińska

Opcje strony