Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2022 r.

 

Zarząd Powiatu w Starachowicach Uchwałą nr 119/2021 z dnia 19 października 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2022 r., według zasad określonych
w Załączniku do powyższej Uchwały.

 

Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia w 2022 roku.

 

Oferty należy składać w terminie:  do dnia 12 listopada 2021 roku, do godz. 15.30, osobiście
w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub za pośrednictwem poczty
na adres:

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

 

Uwaga:

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.

 

Szczegóły w załączonej poniżej uchwale Zarządu Powiatu.

 

Metadane

Data publikacji : 19.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kisińska Wydział ES
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony

do góry