Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry