Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.

 

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

Metadane

Data publikacji : 23.12.2020
Data modyfikacji : 23.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kisińska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szyderska

Opcje strony

do góry