Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat

Uchwała nr 12/2020 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Metadane

Data publikacji : 27.01.2021
Data modyfikacji : 27.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kisińska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szyderska

Opcje strony

do góry