Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Konkurs obejmuje następujące sfery:

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Oferty na realizację zadań należy składać do dnia 14 lipca 2021 roku (do godziny 15.30).

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. w załączeniu.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Przewodniczący Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska

Opcje strony

do góry