Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat.

Zarząd Powiatu Starachowickiego, Uchwałą nr 83/2021 z dnia 20.07.2021 r., zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.

Metadane

Data publikacji : 21.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kisińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry