Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wspolpraca-z-ngo/otwarte-konkursy-ofert/realizacja-zadan-publicznych-z/26628,Zatwierdzenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert.html
19.07.2024, 19:45

Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 1/2023 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
 

Metadane

Data publikacji : 03.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS

Opcje strony