Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021r.

Uchwała Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Metadane

Data publikacji : 18.12.2020
Data modyfikacji : 08.04.2021
Obowiązuje od : 18.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kisińska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szyderska

Opcje strony

do góry