Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wspolpraca-z-ngo/roczny-program-wspolpra/22661,Informacja-o-wynikach-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-Roczneg.html
21.06.2024, 10:44

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.”

Metadane

Data publikacji : 05.10.2021
Data modyfikacji : 05.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kisińska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony