Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy na 2023 r.

UCHWAŁA NR 135/2022 ZARZĄDU POWIATU W STARACHOWICACH z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 

Metadane

Data publikacji : 13.10.2022
Data modyfikacji : 13.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Kisińska

Opcje strony

do góry