Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Uchwała nr 156/2023 Zarzadu Powiatu w Starachowicach dnia 24 października 2023 r.

w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Metadane

Data publikacji : 24.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Kisińska PS

Opcje strony

do góry