Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jak-zalatwic-sprawe/wydzial-komunikacji-i-d/20296,NOWOSCI-W-WYDZIALE-KOMUNIKACJI-I-DROG-W-2021r-WAZNE-ZMIANY.html
2021-10-18, 00:41

NOWOŚCI W WYDZIALE KOMUNIKACJI I DRÓG W 2021r - WAŻNE ZMIANY !!!

Nowości w Wydziale Komunikacji i Dróg

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego bez konieczności telefonicznego umówienia się na wizytę  oraz możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK - na takie udogodnienia mogą liczyć od stycznia 2021 r. interesanci Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Na początek nowości…

Odbiór stałego dowodu bez konieczności umawiania się na wizytę

Od 1 stycznia 2021r stały (twardy) dowód rejestracyjny można odebrać przez cały dzień pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach, tj. od godz. 8.00 do godz. 15.15 w biurze podawczym urzędu, znajdującym się na parterze budynku (główny hol).

Możliwość płacenia kartą przy stanowiskach CEPiK

Od 14 stycznia br. Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Ale uwaga! Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Nowe numery kont

Z końcem zeszłego roku nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Starachowickiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Zmianie uległy numery rachunków bankowych, na które dokonywane są wpłaty z tytułu różnego rodzaju opłat w powiecie, w tym również opłat komunikacyjnych. Poniżej, nowy numer konta bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

 

!!! UWAGA !!!! WAŻNE ZMIANY !!!

 

Masz 60 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomieniu starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Od 1 lipca 2021r. przestał obowiązywać 30 dniowy termin na zarejestrowanie lub zgłoszenie nabycia bądź zbycia pojazdu.

Termin 60-dniowy wynika z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. ”o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. (Dz. U. 2021 poz. 1192)

Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł, która nakładana jest w takiej samej wysokości zarówno na właściciela jak i na współwłaściciela pojazdu

 

Jak skutecznie zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu?

Można zrobić to na trzy sposoby – elektronicznie, listownie lub osobiście.

Z możliwości elektronicznej mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany (platforma ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wystarczy, że wypełnią właściwy formularz, dołączając do niego skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub faktury VAT.

Zgłoszenie (oryginał umowy kupna-sprzedaży wraz z wypełnionym wnioskiem „Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu") można też wysłać drogą pocztową, na adres:  Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice albo zostawić je w biurze podawczym na holu głównym starostwa. (Wniosek można pobrać ze strony internetowej starostwa: www.powiat.starachowice.pl/ w zakładce dla mieszkańca > komunikacja > rejestracja pojazdów > zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu). Oryginał umowy zostanie odesłany do wnioskodawcy po rozpatrzeniu sprawy, w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Zgłoszenia można dokonać też osobiście w urzędzie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę, pod nr tel. 41-276-09-04.

 

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Dróg?

Wydział Komunikacji i Dróg czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.15 (przerwa od 11.00 do 11.30) Przed wizytą w urzędzie należy się wcześniej umówić telefonicznie.

41 276 09 33sprawy związane z rejestracją pojazdów (rejestracja pojazdów odbywa się w godzinach 8.00 – 14.00)

41 276 09 04inne sprawy związane z pojazdami – wtórnik kart pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych; adnotacje HAK, TAXI; wpis lub wykreślenie adnotacji GAZ; dopisanie współwłaściciela; czasowe lub stałe wyrejestrowanie pojazdu – demontaż).

41 276 09 03sprawy związane z uprawnieniami kierowców lub prawem jazdy;

41 276 09 38sprawy związane z transportem - zezwolenia i licencje na przewóz towarów i osób, transportem zbiorowym, ośrodkami szkolenia kierowców OSK, stacjami kontroli pojazdów SKP, czasową i stałą organizacją ruchu, oraz decyzjami o nałożeniu kary administracyjnej za niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu)

W sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Dróg można korzystać też z formy mailowej: komunikacja@powiat.starachowice.pl, jednak formalne pisma i wnioski należy składać osobiście w Biurze podawczym w czasie pracy urzędu, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną podpisane podpisem zaufanym.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2020
Data modyfikacji : 17.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony