Starostwo Powiatowe w Starachowicach

WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Sala obsługi klienta – parter (stanowiska 9,10) – pok. nr 7

tel.(41) 276-09-03

e-mail: uprawnienia@powiat.starachowice.pl

 

WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 03 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg (parter), następnie przejść na salę obsługi Wydziału do stanowiska nr 9,10 (pok. nr 7) i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00
 

Opłaty

UWAGA !!!

Możliwość płacenia kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowiskach CEPiK

Wydział Komunikacji i Dróg umożliwił na wszystkich ośmiu stanowiskach, związanych z rejestracją pojazdów i dwóch stanowiskach, związanych z prawami jazdy możliwość płacenia przez klienta kartą płatniczą za wykonaną usługę. Do każdej takiej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł dla operatora systemu którym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli interesanci nie chcą korzystać z tej formy płatności, pozostaje możliwość dokonania opłaty w kasie starostwa w godzinach jej otwarcia lub zapłacić przelewem na konto i okazać dowód wpłaty.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)
 

 • 35 zł – opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Nr Konta dla opłat (np. za wydanie prawa jazdy)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

 ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

 (w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ;
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Do wglądu: dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz oryginał prawa jazdy.
   

Jak załatwić sprawę?

 • Sprawę można załatwić tylko osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał prawa jazdy.

Wniosek wraz z potrzebną dokumentacją zostanie przyjęty i zweryfikowany  w Wydziale Komunikacji. Po wprowadzeniu danych , zostanie zamówiony dokument prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Po jego wykonaniu, prawa jazdy są dostarczane pocztą kurierską do właściwego urzędu i wydane właścicielowi.
 

Termin załatwienia sprawy

Okres od złożenia wniosku do wydania nowego dokumentu nie powinien być dłuższy niż 3 dni.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!!!

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę na wniosek osoby zainteresowanej. Podstawą jest posiadanie krajowego prawa jazdy oraz uiszczenie opłaty.
Sam dokument międzynarodowy jest wydawany na okres 3 (trzech) lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

W przypadku skorzystania z  wniosku o wydanie prawa jazdy, zamieszczonego na naszej stronie informujemy, że jego wydruk musi być wiernie odwzorowany i zgodny z zamieszczonym wzorem. Jeżeli ze względów technicznych wydruk będzie odbiegał od zamieszczonego wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy, koniecznym będzie jego powtórne wypełnienie w urzędzie.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 341  z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.)

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD

Opcje strony

do góry