Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Rejestracja pojazdów


UWAGA !!!

Od 1 Stycznia 2024 roku właściciel pojazdu będzie zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin, będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. Znika instytucja zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji!

Pamiętajmy o terminowym zarejestrowaniu zakupionego samochodu oraz zgłoszeniu sprzedaży auta, gdyż za przekroczenie terminu grożą kary finansowe!!!

WYSOKOŚĆ KAR ADMINISTRACYJNYCH od  dnia 1 stycznia 2024 r.:

250,00 zł- Brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni

500,00 zł- Niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni

1000,00 zł- Niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni

1000,00 zł- Niezarejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

2000,00 zł- Niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI - "REJESTRACJA"

  • Telefony: 41 276 09 33; 41 276 09 39; 41 276 09 05sprawy związane z rejestracją pojazdów
  • Telefon: 41 276 09 04inne sprawy związane z pojazdami – wtórnik kart pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych; adnotacje HAK, TAXI; wpis lub wykreślenie adnotacji GAZ; dopisanie współwłaściciela; czasowe lub stałe wyrejestrowanie pojazdu – demontaż.
  • Adres e-mail: [email protected]
do góry