Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Rejestracja pojazdów

UWAGA !!!

Masz 60 dni na zarejestrowanie pojazdu od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomieniu starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Od 1 lipca 2021r. przestał obowiązywać 30 dniowy termin na zarejestrowanie lub zgłoszenie nabycia bądź zbycia pojazdu.

Termin 60-dniowy wynika z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. ”o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. (Dz. U. 2021 poz. 1192)

Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł, która nakładana jest w takiej samej wysokości zarówno na właściciela jak i na współwłaściciela pojazdu.

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI - "REJESTRACJA"

  • Telefony: 41 276 09 33; 41 276 09 39; 41 276 09 05sprawy związane z rejestracją pojazdów
  • Telefon: 41 276 09 04inne sprawy związane z pojazdami – wtórnik kart pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych; adnotacje HAK, TAXI; wpis lub wykreślenie adnotacji GAZ; dopisanie współwłaściciela; czasowe lub stałe wyrejestrowanie pojazdu – demontaż.
  • Adres e-mail: rejestracja@powiat.starachowice.pl
do góry