Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH KAT. I, KAT. II

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Piętro II – pok. nr 210

tel.(41) 276-09-38

e-mail: [email protected]

 

ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH KAT. I, KAT. II

 

Od czego zacząć?

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel. 41 276 09 38 należy udać się do tut. Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr W. Borkowskiego 4 do Wydziału Komunikacji i Dróg Piętro II – pok. nr 210, i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmowane są codziennie (wtorek – piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz w poniedziałek od  godz. 8:00 do 16:30,

W związku z powyższym w poniedziałki po godzinie 15:00 płatności można będzie dokonać wyłącznie przelewem na konto Starostwa Powiatowego okazując potwierdzenie dokonania transakcji.


Opłaty

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek - 7:45 – 15:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Wtorek – Piątek - 7:45 – 14:30 (przerwa: 11:00 – 11:15)

 • Za wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego, na okres 12 miesięcy pobiera się opłatę w wysokości : 100zł
 • Za wydanie zezwolenia kat. II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się odpowiednio opłaty:

- na okres miesiąca 200 zł

- na okres 6 miesięcy 400 zł

- na okres 12 miesięcy 1200 zł

- na okres 24 miesięcy 2000 zł

Nr Konta dla opłat (np. za wydanie zaświadczenia)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Dr. W. Borkowskiego 4

Santander Bank Polska S.A.

82109025900000000147306795

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

 • 17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach

ul. Radomska 45

Bank PKO BP SA.

21109025900000000148602940

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Dr W. Borkowskiego 4,

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Dowód wpłaty
 3. Pełnomocnictwo opłata 17 zł w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Opłaty nie pobiera się w przypadku upoważnienia współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu.
 • Pojazd nienormatywny kat. II na drogach publicznych, którego :

- długość nie przekracza 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23m dla zespołu pojazdów

- szerokości nie przekraczającej 3,2 m

- wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

- nacisk osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większy od dopuszczalnych

 • Pojazd nienormatywny kat. I na drogach publicznych, którego :

      - długość, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych

      - naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi

      - szerokości nie przekraczającej 3,5 m
 

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić w następujący sposób

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w zakładce),
   

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia kompletu dokumentów twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, z reguły jest to 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!

 • Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia.
 • Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych w ramach ograniczeń wynikających z obowiązującego oznakowania dróg.
 • Za szkody wywołane przejazdem pojazdów nienormatywnych odpowiada podmiot ubiegający się o zezwolenie i osoba wykonująca przejazd w jego imieniu.

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia, wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).,
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn.zm.),
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z póżn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 91 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1220),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 212). 

 

Metadane

Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 06.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry