Starostwo Powiatowe w Starachowicach

NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEWOŹNIKÓW PO ZMIANIE PRZEPISÓW W 2022 R

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nakłada na przewoźników drogowych po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek:

Pierwszy dotyczy oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;

Drugi dotyczy informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. 

Powyższy obowiązek będzie wykonywany przez przewoźników w 2023 roku, bowiem zaczyna obowiązywać dopiero w 2022 r., a dokładanie od 1 mara 2022 r.  Przewoźnicy będą zobowiązani do przekazywana pierwszej informacji, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym dopiero za rok 2022 – do 31 marca 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 31.01.2023
Data modyfikacji : 31.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Sowula KD
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Sowula

Opcje strony

do góry