Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/majatek-publiczny-budze/budzet-powiatu/19480,Kwartalna-informacja-o-wykonaniu-budzetu-Powiatu-Starachowickiego-za-okres-od-po.html
21.05.2024, 09:11

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Starachowickiego za okres od początku roku do dnia 30.09.2020 r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Starachowickiego za okres od początku roku
do dnia 30.09.2020 r. (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki).

Metadane

Data publikacji : 26.10.2020
Data modyfikacji : 21.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Nowak Wydział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony