Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

- Bilans,
- Rachunek Zysków i Strat,
- Zestawienie Zmian w Funduszu,
- Informacja dodatkowa do bilansu.

Metadane

Data publikacji : 20.05.2021
Data modyfikacji : 20.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Nowak Wydział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry