Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

- Bilans,
- Rachunek Zysków i Strat,
- Zestawienie Zmian w Funduszu,
- Informacja dodatkowa do bilansu.

 

Metadane

Data publikacji : 26.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Nowak Wydział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry