Starostwo Powiatowe w Starachowicach

INFORMACJE z zakresu edukacji prawnej

INFORMACJE z zakresu edukacji prawnej dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej
2) prawach i obowiązkach obywatelskich
3) działalności krajowych międzynarodowych organów ochrony prawnej
4) mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów
5) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa


Zadania z zakresu edukacji prawnej realizowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza można znaleźć na stronie

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-starachowicki-2022/

 

Kampania edukacyjna: "Podwyszenie alimentów na dziecko"

https://starachowice.naszemiasto.pl/podwyzszenie-alimentow-na-dziecko/ar/c15-8876141

Kampania edukacyjna: "Odpowiedzialność za długi spadkowe"

https://starachowice.naszemiasto.pl/odpowiedzialnosc-za-dlugi-spadkowe/ar/c15-8984505

Kampania edukacyjna: "Korzyści związane z uczestnictwem w mediacji"

https://starachowice.naszemiasto.pl/korzysci-zwiazane-z-uczestnictwem-w-mediacji/ar/c15-8954351

Kampania edukacyjna: "Oszustwa przez telefon i nowe metody wyłudzania pieniędzy""

https://starachowice.naszemiasto.pl/oszustwa-przez-telefon-i-nowe-metody-wyludzania-pieniedzy/ar/c15-9041253?hash_podglad=103d2c5fb31932714ff714c96189b83c

Można również znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc

 

Zapisy na poradę prawną:
https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/KAMPANIE SPOŁECZNE Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ:
Filmik edukacyjny z zakresu mediacji
Filmik edukacyjny z zakresu praw konsumenckich
Filmik edukacyjny z zakresu cyberprzemocy
Edukacja prawna za pośrednictwem mediów społecznościowych
Serwis internetowy dotyczący pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji

Reprezentacja osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo w świetle przepisów prawa polskiego | Starachowice Nasze Miasto


https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda/videos/951713765250401

https://starachowice.naszemiasto.pl/musisz-zalatwic-sprawe-urzedowa-zrob-to-bezpiecznie-bez/ar/c15-7716967

https://starachowice.naszemiasto.pl/czym-sa-konsultacje-spoleczne-i-czemu-sluza/ar/c15-7929673?czy_podglad=t&hash_podglad=5416d628d5e98f9309cc07c56d9e16d3

https://youtu.be/Dnb53rLzkb0

https://starachowice.naszemiasto.pl/budzet-obywatelski-glosujesz-decydujesz/ar/c3-7830796

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/obywatele-a-inicjatywa-ustawodawcza/ar/c15-15282922

https://www.youtube.com/watch?v=qpujUaohnpc

https://www.youtube.com/watch?v=nrrbLK9vLZo

https://www.youtube.com/watch?v=u95zO1jux2s

https://www.youtube.com/watch?v=oVLH0erfkJ4

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/edukacja-prawna/powiat-starachowicki/

https://starachowice.naszemiasto.pl/ja-jako-firma-czyli-o-zakladaniu-jednoosobowej-dzialalnosci/ar/c3-8272596

https://starachowice.naszemiasto.pl/oszustwa-wzgledem-seniorow/ar/c15-8374904

https://starachowice.naszemiasto.pl/mlodziez-a-prawo/ar/c15-8457331

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 23.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała OR
Osoba modyfikująca informację:
Anna Bujnowska

Opcje strony

do góry