Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, ustaleniu przebiegu granic nieruchomości oraz wznowieniu znaków granicznych

gm. Brody, obr. Ruda, ul. Nad Zalewem, działka ewidencyjna nr 445/5 z działkami sąsiednimi 146/5, 434, 444/2, 444/3, 444/4, 445/1, 445/3, 445/4 i 446.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2022
Obowiązuje od : 03.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tokarska Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Opcje strony

do góry