Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/ogloszenia/24921,Pozwolenie-na-budowe-kotlowni-kontenerowej-dz-36232-ul-Koscielna-Starachowice.html
29.02.2024, 22:53

Pozwolenie na budowę kotłowni kontenerowej, dz. 36/232 ul. Kościelna Starachowice

Budowa kotłowni kontenerowej wraz infrastrukturą techniczną obejmującej budowę czterech kontenerów z kotłami, czterech kontenerów ze zbiornikami paliwa, siedem słupów kratowych, ściany oddzielania pożarowego oraz fragmentów wewnętrznych instalacji: ciepłociągów i kanalizacji sanitarnej a także prowadzonych w gruncie fragmentów wewnętrznych instalacji: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (odwadniającej) na działce ewid. nr 36/232 położonej przy ul. Kościelnej 100 w Starachowicach.

 

Metadane

Data publikacji : 08.06.2022
Obowiązuje od : 08.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kobus BK

Opcje strony