Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, wznowieniu znaków granicznych oraz ustaleniu przebiegu granic nieruchomości

gm. Mirzec, obr. Osiny, działka ewidencyjna nr 202 z działkami sąsiednimi.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2024
Obowiązuje od : 29.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tokarska GK

Opcje strony

do góry