Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Dąbrowa, obręb 0007, gmina Pawłów, oznaczonej jako działka nr 345, o pow. 0,5400 ha, której stan prawny jest nieuregulowany,

Starachowice, dnia 04.04.2024 r.

STAROSTA STARACHOWICKI

GNOŚ.6821.16.2024

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Starosta Starachowicki

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, obręb 0007, gmina Pawłów, oznaczonej jako działka nr 345, o pow. 0,5400 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie Gminie Pawłów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100
o średnicy 90 mm i długości wynoszącej 7,60 mb.

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

 

                                                                                               Z up. Starosty

                                                                                 Dyrektor Wydziału Nieruchomości

                                                                                   Leśnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                  Elżbieta Kita

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.04.2024
Obowiązuje od : 09.04.2024
Obowiązuje do : 10.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jankowska GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ

Opcje strony

do góry