Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/programy/program-ochrony-srodowi/23310,Raport-z-wykonania-Programu-Ochrony-Srodowiska-dla-Powiatu-Starachowickiego.html
26.05.2024, 20:45

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego

na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022

Metadane

Data publikacji : 15.12.2021
Obowiązuje od : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ

Opcje strony