Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/programy/program-ochrony-srodowi/25184,Program-Ochrony-Srodowiska-dla-Powiatu-Starachowickiego-na-lata-2021-2024-z-pers.html
2023-12-11, 16:33

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2026

Metadane

Data wytworzenia : 05.07.2022
Data publikacji : 05.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Baniewicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Tusznio GNOŚ

Opcje strony