Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
1 01.09.2023 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach o I przetargu ustnym  nieograniczonym.

I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich,  oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 02 jako działka nr 9/54 o pow. 0,0766 ha i nr 150/1203 o pow. 0,1201 ha. 

2 31.05.2023 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części gruntu wchodzącego w skład działki położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

3 09.05.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

4 10.02.2023 Porządkowanie i skanowanie archiwalnych dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Starachowice i dołączanie ich do programu EWOPIS (ok. 5000 szt. kart formatu A4) oraz porządkowanie bazy programu Ośrodek w zakresie działek z miasta Starachowice (ok. 12000 działek)

5 24.01.2023 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

6 20.01.2023 Dostawa stołu operacyjnego/zabiegowego do współpracy z mobilnym aparatem RTG z ramieniem C w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

7 28.12.2022 Zakup paliw płynnych: benzyna Pb95 i olej napędowy ON, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla pojazdów oraz urządzeń silnikowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach

8 28.12.2022 Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach

9 06.12.2022 Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie kompleksowej analizy ponoszonych opłat za dystrybucję energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz paliwa gazowego

10 05.12.2022 Wykonanie kompleksowej analizy ponoszonych opłat za dystrybucję energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz paliwa gazowego

Wyszukiwarka
do góry