Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
1 07.06.2023 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie odwołania II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,  oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 05 jako działka nr 5/2 o  powierzchni 0,1831 ha. 

2 31.05.2023 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części gruntu wchodzącego w skład działki położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

3 30.05.2023 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach o II przetargu ustnym  nieograniczonym

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,  oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 05 jako działka nr 5/2 o  powierzchni 0,1831 ha. 

4 09.05.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

5 27.04.2023 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki Akcyjnej PGE Dystrybucja w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 - działki położone w Starachowicach, obr. 04, nr 1255/7 i nr 1262/1

6 10.02.2023 Porządkowanie i skanowanie archiwalnych dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Starachowice i dołączanie ich do programu EWOPIS (ok. 5000 szt. kart formatu A4) oraz porządkowanie bazy programu Ośrodek w zakresie działek z miasta Starachowice (ok. 12000 działek)

7 24.01.2023 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

8 20.01.2023 Dostawa stołu operacyjnego/zabiegowego do współpracy z mobilnym aparatem RTG z ramieniem C w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

9 28.12.2022 Zakup paliw płynnych: benzyna Pb95 i olej napędowy ON, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla pojazdów oraz urządzeń silnikowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach

10 28.12.2022 Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach

Wyszukiwarka
do góry