Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

Powiat Starachowicki będąc jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zobowiązany jest do wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

Postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dla których stosuje się składanie ofert w formie elektronicznej, zamieszczane są na portalu e-propublico.pl

Informację o postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej dostępne są po przejściu na platformę e-propublico.pl i wyszukania w sekcji zamawiający Powiat Starachowicki.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Bartkiewicz-Nowak

Opcje strony

do góry