Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) ogłaszam, co następuje: przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat od 1 stycznia 2021 r., w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, część powierzchni użytkowej, znajdującej się na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, o powierzchni 7,48 m2 , z przeznaczeniem na działalność ubezpieczeniową. Ww. część powierzchni stanowi własność Powiatu Starachowickiego i wchodzi w skład nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW KI1H/00031496/2. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Minimalna stawka miesięcznego czynszu wynosi 50,00 zł netto/m2. Stawka czynszu obejmuje miesięczne koszty mediów (woda, co, energia elektryczna, wywóz nieczystości). Czynsz płatny do końca każdego miesiąca . Do podanej kwoty czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Waloryzacja czynszu następuje o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach na okres 21 dni od dnia 12 października 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r.

 

Metadane

Data publikacji : 12.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR

Opcje strony

do góry