Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie

Nieruchomość Powiatu Starachowickiego przeznaczona do przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, na czas nieoznaczony, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 9/27 o pow. 0,2873 ha, położona w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70.

 

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Starachowicach

z dnia 30 marca 2021 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do nieodpłatnego użytkowania

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ), Zarząd Powiatu w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza
w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, na czas nieoznaczony, nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 9/27 o pow. 0,2873 ha, położonąw Starachowicach przy ul. Radomskiej 70.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1H/00037985/9.

Przedmiotowa nieruchomość zostaje przekazana w nieodpłatne użytkowanie
z przeznaczeniem na działalność statutową Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.
od 31 marca br. do 20 kwietnia br.

 

Przewodniczący Zarządu

Piotr Babicki

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2021
Obowiązuje od : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Miernikiewicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz

Opcje strony

do góry