Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Starachowicach

z dnia 24.05.2022  roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Zarząd Powiatu  w Starachowicach

 

ogłasza, co następuje:

 

z Powiatowego Zasobu Nieruchomości została przeznaczona do zbycia, w formie darowizny, na rzecz Gminy Mirzec, nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości:

- Trębowiec, oznaczona jako działki nr 498 o pow. 0,3400 ha, nr 768 o pow. 0,5100 ha i nr 859/1 o pow. 0,2000 ha, dla których Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1H/00048873/1

- Mirzec II, oznaczona jako działki nr 1983/1 o pow. 0,0626 ha, nr 1896/2 o pow. 0,1752 ha, dla których Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1H/00048873/1

- Mirzec II, oznaczona jako działki nr 2012 o pow. 0,5800 ha i nr 1900/3 o pow. 0,8648 ha, dla których Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1H/00048880/3.

Nieruchomości wchodzą w skład drogi gminnej Mirzec-Podborki – Mirzec-Czerwona – Trębowiec Mały – Trębowiec Duży.  

 

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XLIII/233/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. ww. działki leżą na terenach dróg lokalnych.  

 

Łączna wartość zbywanej nieruchomości, wynos 146 888,82 zł (słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 82/100).

 

Osoby, którym może przysługiwać pierwszeństwo nabycia ww.  nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, mogą złożyć stosowny wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 6 lipca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj.
od 25 maja 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022  r.

 

Przewodniczący Zarządu

Piotr Ambroszczyk

Metadane

Data publikacji : 24.05.2022
Obowiązuje od : 24.05.2022
Obowiązuje do : 07.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Miernikiewicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz

Opcje strony

do góry