Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/przetargi/24799,Okreslenie-wartosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-Skarbu-Panstwa-i-Powiatu.html
2022-12-09, 03:40

Określenie wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Starachowickiego

Metadane

Data publikacji : 25.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Bartkiewicz-Nowak

Opcje strony