Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/przetargi/26175,Dzierzawa-urzadzen-wielofunkcyjnych-z-wdrozeniem-systemu-zarzadzania-wydrukiem-d.html
26.02.2024, 17:23

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z wdrożeniem systemu zarządzania wydrukiem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach

Metadane

Data publikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska ZP

Opcje strony