Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Starachowicach

z dnia 9 maja 2023 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344), Zarząd Powiatu w Starachowicach

ogłasza, co następuje:

została przeznaczona do wydzierżawienia, na okres 10 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, część powierzchni gruntowej o pow. 0,0090 ha, stanowiącej część działki położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1128/7 o pow. 0,8620 ha, z przeznaczeniem pod tymczasowy pawilon na prowadzenie działalności administracyjno-biurowej.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji przedstawionej wizualizacji pawilonu przez właściciela nieruchomości.

Działka stanowi własność Powiatu Starachowickiego. Wchodzi w skład nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta KW Nr  KI1H/00031496/2.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.080,00 zł netto.  Do wysokości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.   

Waloryzacja czynszu będzie następowała o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.  

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 10 maja 2023 r. do  30 maja  2023 r.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Ambroszczyk

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.05.2023
Data modyfikacji : 09.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ambroszczyk Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR
Osoba modyfikująca informację:
Anna Bujnowska

Opcje strony

do góry